ข้อตกลงของผู้ใช้

เงื่อนไขของบริการ
ได้โปรดอ่านพวกนี้เงื่อนไขของบริการ("เงื่อนไข","เงื่อนไขของบริการ")ให้ละเอียด\n ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์("Suetick")ผ่าตัดของเว็บไซต์("เรา""เรา"หรือ"เรา").

ของคุณใช้งานและใช้ของ Suetick คือเงื่อนไขเซลของคุณการยอมรับของและทำตามข้อตกลงกับพวกนี้เงื่อนไข พวกนี้เงื่อนไขปรับใช้กับทั้งมีคนเยี่ยมยอกผู้ใช้และคนอื่นๆที่ใช้งานหรือใช้ Suetick.

โดยเข้าถึงหรือใช้ Suetick คุณเห็นด้วยที่จะมีพันธะร่วมกันด้วยพวกนี้เงื่อนไข ถ้าคุณยังไม่เห็นด้วยกันส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของท่านท่านอาจจะไม่เข้าถึง Suetick.

ที่อยู่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์

เรา Suetick อาจจะมีที่อยู่เชื่อมโยงกับที่สาม-งานปาร์ตี้งเว็บไซต์หรือบริการที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยของเว็บไซต์

ของเว็บไซต์ของมีไม่สามารถควบคุมได้และไม่ได้รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาภาย,ความเป็นส่วนตัวนโยบายหรือซื้อของบุคคลที่สามที่เว็บไซต์หรือบริการ. คุณยังยอมรับและยอมรับว่าของเว็บไซต์จะไม่ผิดชอบแน่นอน,โดยตรงหรือ indirectly สำหรับอะไรเสียหายหรือการสูญเสียเกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นต้องเป็นสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการพึ่บอะไรแบบนั้นเนื้อหา,หรือบริการสินค้าที่มีอยู่บนหรือผ่านอะไรแบบนั้นเว็บไซต์หรือบริการ.

เรานูอยากสนับสนุนคุณต้องอ่านข้อเสนและความเป็นส่วนตัวนโยบายของมีคนที่สาม-งานปาร์ตี้งเว็บไซต์หรือบริการคุณไปเยี่ยมชม

ไล่ออก

พวกเราอาจจะยุติการรอรับการเชื่อมต่อหรือพักการเข้าใช้งานของเรา Suetick ทันที,โดยไม่สังเกตเห็นหรือเรื่องให้มันยุ่งมากเกินไปสำหรับมีเหตุผลรวมถึงโดยไม่มี limitation ถ้าคุณละเมิดข้อตกลงแล้ว

เอาเสบียงของเงื่อนไขซึ่งโดยธรรมชาติของพวกควรจะอยู่รอดไล่ออกจะอยู่รอดไล่ออก,รวมทั้งไม่ต้อ limitation,ความเป็นเจ้าของเสบียง warranty disclaimers,disclaimers และ limitations ของเข้ามายุ่งย่ามมากเกินไป

Governing กฎหมาย

พวกนี้เงื่อนไขจะเป็นถ้านั่นเป็นสิ่งที่เธอต้อยและ construed ใน accordance กับกฏของเนเธอร์แลนด์,โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎเสบีย.

ของความล้มเหลวที่จะปฏิบัติอะไรถูกหรือ provision ของพวกนี้เงื่อนไขจะไม่ถูกพิเป็น waiver ของพวกนั้นสิทธิ ถ้ามี provision ของพวกนี้เงื่อนไขเป็นกขังโดยศาลจะไม่ถูกต้องหรือ unenforceable ที่เหลือเสบียงของพวกนี้จะยังคงอยู่ในเงื่อนไขผลกระทบ พวกนี้เงื่อนไข constitute ทั้งหมดข้อตกลงระหว่างพวกเราด้วยความเคารพของเรา Suetick และแทนที่ไหนก่อน agreements นั่นอาจจะเข้าไประหว่างพวกเราด้วยความเคารพกั Suetick.

เปลี่ยนแปลง

เราเก็บที่ถูกต้องที่เราทำงานแบบเงียบๆคนเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแทนพวกนี้เงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าคนรุ่นคือวัสดุพวกเราจะพยายามที่จะให้อย่างน้อย 30 วัน'สังเกตเห็นมาก่อนใหม่ของเงื่อนไขเข้ามาในผล อะไร constitutes เป็นวัสดุเปลี่ยนจะถูกตัดสินจากเหตุการณ์ที่ของเราความรอบคอบอย่างมาก

โดยต่อเพื่อเข้าใช้งานหรือใช้ของเรา Suetick หลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นกลายเป็นมีผลคุณเห็นด้วยที่จะมีพันธะร่วมกันด้วยค revised ข้อตกลงแล้ว ถ้าคุณยังไม่เห็นด้วยเพื่อใหม่ของเงื่อนไขของท่านได้โปรดหยุดใช้ Suetick.

ติดต่อพวกเรา

ถ้าคุณมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เงื่อนไขของท่านได้โปรดติดต่อพวกเรา